CYGANERIA JACKA CYGANA TOM VIII

1. JAKA RÓŻA, TAKI CIERŃ (MUZ. WŁODZIMIERZ KORCZ) WYK. EDYTA GEPPERT
2. BEZ MIŁOŚCI (MUZ. RYSZARD RYNKOWSKI) WYK. RYSZARD RYNKOWSKI
3. KOBIETA TO JEST SEKRET (MUZ. BERNARD KAFKA) WYK. EWA BEM
4. BŁOGOSŁAWIONY JEST KAŻDY DŹWIĘK (MUZ. KRZYSZTOF ŚCIERAŃSKI) WYK. MAREK BAŁATA
5. ŻYCZENIE NA DZIŚ (MUZ. KRZESIMIR DĘBSKI) WYK. ANNA JURKSZTOWICZ
6. GDY JEDNA ŁZA (MUZ. LEOPOLD KOZŁOWSKI) WYK. KATARZYNA JAMRÓZ
7. RYSOPIS NA WSZELKI WYPADEK (MUZ. JULIUSZ MAZUR) WYK. GRAŻYNA ŁOBASZEWSKA
8. NIEBO TO MY (MUZ. WOJTEK OLSZAK) WYK. EDYTA GÓRNIAK
9. MAŁE PROŚBY (MUZ. SEWERYN KRAJEWSKI) WYK. SEWERYN KRAJEWSKI
10. NAGA NOC (MUZ. SEWERYN KRAJEWSKI) ZDZISŁAWA SOŚNICKA