CYGANERIA JACKA CYGANA TOM X

1. ZA SZYBĄ (MUZ. JERZY FILAR) WYK. GRAŻYNA ŁOBASZEWSKA
2. SEN ZNALEZIONY W LESIE (MUZ. JERZY FILAR) WYK. NASZA BASIA KOCHANA
3. ROZMOWA PRZY ŚCIEMNIONYCH ŚWIATŁACH (MUZ. ELŻBIETA ADAMIAK) WYK. ELŻBIETA ADAMIAK
4. NASZ MODIGLIANI (MUZ. JACEK CYGAN, JERZY FILAR)WYK. NASZA BASIA KOCHANA
5. NOCNE IMPERIUM (MUZ. JAN HNATOWICZ) WYK. ANNA TRETER
6. ODCHODZIĆ MĘSKA RZECZ (MUZ. JERZY FILAR, ANDRZEJ PAWLUKIEWICZ)WYK. NASZA BASIA KOCHANA
7. PRZYBYWA CZASU W NAS(MUZ. ELŻBIETA ADAMIAK) WYK. ELŻBIETA ADAMIAK
8. NIKT, ALBO NIKT (MUZ. STANISŁAW ZYBOWSKI) WYK. GRAŻYNA ŁOBASZEWSKA
9. I TAK TO WSZYSTKO TRWA (MUZ. JERZY FILAR) WYK. NASZA BASIA KOCHANA
10. CZAS (MUZ. RYSZARD RYNKOWSKI) WYK. RYSZARD RYNKOWSKI