Biogram Jacka Cygana

Jacek Cygan – poeta, prozaik, autor tekstów piosenek, librecista.

Urodził się 6 lipca 1950 roku w Sosnowcu. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Stefana Żeromskiego w Sosnowcu – Niwce, a następnie do tamtejszego Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater. Ukończył studia na Wydziale Cybernetyki WAT w Warszawie.

Podczas studiów zaczął pisać wiersze i teksty piosenek. Wywodzi się ze środowiska piosenki studenckiej określanej mianem „krainy łagodności”. Współzałożyciel grupy „Nasza Basia Kochana”, z którą w roku 1976 wygrał Festiwal Piosenki Studenckiej w Krakowie. Napisał ponad tysiąc piosenek, współpracując z najwybitniejszymi polskimi kompozytorami i wokalistami m.in. Grażyną Łobaszewską, Edytą Geppert, Edytą Górniak, Marylą Rodowicz, Jerzym Filarem, Sewerynem Krajewskim, Krzesimirem Dębskim, Włodzimierzem Korczem, Andrzejem Zauchą i Ryszardem Rynkowskim. Pięciokrotnie piosenki z jego tekstami wygrywały Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, m.in. „Jaka róża taki cierń” w wykonaniu Edyty Geppert w roku 1984 czy „Wypijmy za błędy” w wykonaniu Ryszarda Rynkowskiego w roku 1989. W roku 1994 jego piosenka „To nie ja byłam Ewą” w wykonaniu Edyty Górniak zajęła II miejsce na Festiwalu Eurowizji w Dublinie. W roku 2015 J. Cygan wrócił do Opola, gdzie na 52 Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki jego piosenka „Wszystko ma swój czas” w wykonaniu grupy „Perfect” zdobyła SuperJedynkę 2015 jako SuperPrzebój. Wtedy też J. Cygan odsłonił swoją Gwiazdę w opolskiej Alei Gwiazd.

Osobnym rozdziałem w twórczości Jacka Cygana są piosenki dla dzieci. Przez dziesięć lat prowadził telewizyjny i estradowy program „Dyskoteka Pana Jacka” /Dżeka/. Napisał dla dzieci kilkadziesiąt piosenek współpracując między innymi z Majką Jeżowską, Anną Jurksztowicz, Pawłem Stasiakiem oraz młodymi wokalistami, takimi jak Magda Fronczewska czy Krzysztof Antkowiak. Kontynuacją tej twórczości dla dzieci jest książka J. Cygana „Cyferki”, która ukazała się w roku 2011 w krakowskim Wydawnictwie „Czerwony Konik” z pięknymi ilustracjami Oli Woldańskiej-Płocińskiej.

Wydał cztery tomy wierszy: „Drobiazgi liryczne”, Oficyna Literacka, Kraków – 1995, „Ambulanza”, Wydawnictwo Bonobo, Warszawa – 2005, przetłumaczony na język włoski przez Silvię Bruni, „Pies w tunelu”, Wydawnictwo Iskry, Warszawa – 2011 oraz „Boskie błędy”, Wydawnictwo BOSZ, 2017.
Za tom „Ambulanza” otrzymał w 2007 roku Nagrodę Literacką im. ks. Jana Twardowskiego. Za tom „Pies w tunelu” otrzymał w roku 2012 Nagrodę Literacką Fundacji im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Srebrny Kałamarz Hermenegildy Kociubińskiej” . Wiersze z tomu „Ambulanza” znalazły się w „Antologii Poetów Włoskich „Florilegio” wydanej we Florencji w roku 2008. W kwietniu 2016 roku ukazał się w Wydawnictwie Senfkorn w Görlitz niemieckojęzyczny zbiór wierszy J. Cygana zatytułowany „ZEIT REISEN” /„Podróże w czasie”/ w tłumaczeniu Dagmary Kraus ze wstępem Thomasa Schulza. W czerwcu 2017 roku ukazał się w krakowskim Wydawnictwie Austeria wybór wierszy w języku francuskim zatytułowany „LES VITRAUX” /„Witraże”/. Tłumaczeń dokonała Elżbieta Jogałła.

Od ponad 20 lat współpracuje z Leopoldem Kozłowskim, z którym napisał wiele oryginalnych pieśni oraz stworzył program pt. „Rodzynki z migdałami” prezentowany w synagogach i salach koncertowych w Polsce i w Europie. Przetłumaczył z języka jidysz kilkadziesiąt starych, żydowskich pieśni. Ukazały się one w antologii „Najpiękniejsze pieśni i piosenki żydowskie” – Wydawnictwo Austeria, Kraków – 2006.

W roku 2009 opublikował w Wydawnictwie Austeria w Krakowie książkę „Klezmer – Opowieść o życiu Leopolda Kozłowskiego – Kleinmana.” Książka ta została przetłumaczona na język niemiecki i ukazała się drukiem w roku 2012 w wydawnictwie Metropol Verlag w Berlinie pod tytułem „Der Letzte Klezmer”.

W roku 2012 J. Cygan przełożył z języka jidysz trzydzieści pieśni najsłynniejszego barda i poety Krakowskiego Kazimierza Mordechaja Gebirtiga. Książka z tymi przekładami ukazała się w Wydawnictwie Austeria pod tytułem Mordechaj Gebirtig „Bądź mi zdrów, Krakowie” -„Blajb gezunt mir, Kroke”/.

J. Cygan przełożył także duże formy słowno muzyczne, m. in. oratorium „Mesjasz” G. F. Handla czy musical „Notre Dame de Paris” Luca Plamandon i Riccardo Cocciante.

W styczniu roku 2014 odbyła się w Teatrze STU w Krakowie premiera sztuki autorstwa Jacka Cygana „Kolacja z Gustawem Klimtem” w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego. W sztuce grają: Małgorzata Foremniak, Piotr Polk oraz Ewa Porębska. Sztuka została przetłumaczona na język niemiecki przez Romana Frankla. W maju 2016 roku miała swoją premierę w Teatrze Pygmalion w Wiedniu jako „Abendessen mit Gustav Klimt” w reżyserii Nicolae Vladulescu. Główne role grali: Geirun Tino, Madeilene Steinwender i Elisabeth Vanca.

W październiku 2014 roku ukazała się w Wydawnictwie Znak książka Jacka Cygana „Życie jest piosenką” zawierająca 40 tekstów jego piosenek wraz z historią ich powstania. W lutym 2016 roku Wydawnictwo Znak opublikowało książkę „Przeznaczenie, traf, przypadek” zawierającą 26 współczesnych opowiadań J. Cygana. Publikację wzbogacają fotografie autorstwa Leszka Mądzika.

Jesienią 2014 roku J. Cygan przygotował spektakl w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie zatytułowany „CYGAN w POLSKIM – Życie jest piosenką”, którego jest reżyserem i autorem scenariusza. W spektaklu piosenki J. Cygana wykonują: Joanna Trzepiecińska, Lidia Sadowa, Natalia Sikora, Szymon Kuśmider, Krzysztof Kwiatkowski, Andrzej Seweryn oraz sam Autor.

Odznaczony w roku 2013 Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Jest także Kawalerem Orderu Uśmiechu, jedynego odznaczenia przyznawanego przez dzieci, które otrzymał w Szkole Podstawowej Nr 15 w Sosnowcu – Niwce, do której uczęszczał jako dziecko.

W listopadzie 2014 roku J. Cygan decyzją Rady Miejskiej otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Sosnowca.

Biography in English

Jacek Cygan, born on July 6, 1950 in Sosnowiec. A poet, songwriter and author of librettos. Throughout his career on the entertainment scene of Poland, he wrote over a thousand of song lyrics for the most acclaimed artists and performers.

Jacek Cygan is a graduate of the Emilia Plater High School in Sosnowiec. He holds M.S. degree from the Department of Cybernetics of the Military Academy of Technology in Warsaw.

He made his first steps as a songwriter and performer within the milieu of the student culture. In the 1970s he cofounded “Nasza Basia Kochana” the band with which he won annual (1976) Festival of Student Song in Kraków. Ever since he cooperated with numerous leading Polish composers, singers and vocalists such as Grażyna Łobaszewska, Edyta Geppert, Edyta Górniak, Maryla Rodowicz, Jerzy Filar, Seweryn Krajewski, Krzesimir Dębski, Włodzimierz Korcz, Andrzej Zaucha and Ryszard Rynkowski. Songs with his lyrics five times won Grand Prix at the National Festival of Polish Songs in Opole. In 1994, his song performed by Edyta Górniak, received Second Prize at the annual Eurovision Festival in Dublin.

Another chapter on the list of Cygan’s creative achievements are songs for children. For ten years he hosted TV and stage variety show “Dyskoteka Pana Jacka” (“The Discoteque of Mr. Jack”) which was extremely popular among young audience and TV viewers. In 2011, his book for children “Cyferki”(Small Number) came to the bookstores.

Jacek Cygan published three volumes of his poems: „Drobiazgi liryczne” (Lyrical Oddments), Oficyna Literacka Publishers, Kraków, 1995; “Ambulanza”, Bonobo Publishers, Warsaw, 2005; “Pies w tunelu” (Dog in the Tunnel), Iskry Publishers, Warsaw, 2011. The last two received prestigious literary awards. Some poems from the “Ambulanza” volume were included into the “Anthology of Italian Poets – “Floriregio”, published in Florence in 2008.

In April 2016, SENFKORN Publishers in Görlitz released Jacek Cygan’s selection of poems (in German) titled “Zeit Reisen” (A Journey in Time), translated by Dagmara Kraus with an introduction by Tomas Schultz.

For the past twenty years Cygan has worked with Leopold Kozlowski of Kraków, the last surviving klezmer of East Galicia. Their joint artistic effort resulted in the show “Rodzynki z migdałami” (Raisins with Almonds) staged in synagogues and concert halls throughout Poland and Europe. Cygan translated – from the Yiddish language – few dozens of old Jewish songs. In 2006, all were included into the separate anthology.

In 2009, he published (Austeria Publishers in Kraków) a book „„Klezmer – Opowieść o życiu Leopolda Kozłowskiego – Kleinmana” (Klezmer – the Life Story of Leopold Kozłowski – Kleinman). In 2012, it appeared in Germany as “Der Letze Klezmer” (Metropol Verlag in Berlin). Also in 2012, Jacek Cygan translated thirty songs of the legendary Cracovian bard and poet Mordechai Gebirtig from Yiddish into Polish. The book of those translations (“Bądź mi zdrów, Krakowie” – Blajb gezunt mir, Kroke) was released by Austeria Publishers.

Cygan’s translation works also include monumental verbal/ musical forms like “Messiah” by G. F. Handel or the musical „Notre Dame de Paris” by L. Plamandon & R. Cocciante.

He is the author of the theatrical play „Kolacja z Gustawem Klimtem” (The Supper with Gustav Klimt). In 2014, it premiered on the stage of STU Theatre in Kraków.

Theatrical play „Supper with Gustav Klimt” was translated into German by Roman Frankl. Premiere performance took place on May 21st, 2016 at the Pygmalion Theatre in Vienna as „Abendessen mit Gustav Klimt”. It was directed by Nicolae Vladulescu and major roles were performed by Geirun Tino, Madeilene Steinwender, Elisabeth Vanca.

October 2014 brought another book by Cygan (Znak Publishers) „Życie jest piosenką” (Life is a Song) with forty texts of his song lyrics supplemented by stories of their origins. The book was followed by his self-directed show “Cygan w Polskim – Życie jest piosenką” (Cygan in the Polski – Life is a Song) staged at the Polski Theater in Warsaw.

In February 2016, ZNAK Publishers in Kraków released selection of short stories by Jacek Cygan titled “Destiny, Luck, Coincidence”. The book is enriched with the photographs by Leszek Mądzik.

In 2013, Jacek Cygan was awarded with the “Gloria Artis” Silver Medal for his outstanding merits to the Polish culture. He is also the Bachelor of the “Order Uśmiechu” (The Order of Smile), the only distinction in the country bestowed by the children. It was presented to him at the primary school in Sosnowiec – Niwka, the same Cygan had attended in his early years.

In November 2014, the City of Sosowiec awarded Jacek Cygan with the title of its Honorary Citizen.

Biografie auf Deutsch

Jacek Cygan – Liedermacher, Dichter, Librettist geb. am 6 Juli 1950 in Sosnowiec (dt. Sosnowitz). Er besuchte die Stefan-Żeromski- Grundschule in Sosnowitz und das dortige Emilia-Plater-Lyzeum. Er absolvierte das Studium an der Militärischen Akademie für Technik (pol.WAT/ in Warschau (Fakultät für Kybernetik).

Während des Studiums hat er angefangen, Gedichte und Liedtexte zu schreiben. Er gehörte einer Gruppe musikinteressierten Studenten an, die als ‚Land der Sanftheit’ bezeichnet wurde. Cygan war Mitbegründer der Band „Nasza Basia Kochana“, die 1976 den ersten Platz auf dem Festival der Studentenmusik in Krakau belegte.

Cygan ist Autor von weit über tausend Songtexten für die bekanntesten Vertreter der polnischen Musikszene, u.a. für Grażyna Łobaszewska, Edyta Geppert, Edyta Górniak, Maryla Rodowicz, Jerzy Filar, Seweryn Krajewski, Krzesimir Dębski, Włodzimierz Korcz, Andrzej Zaucha und Ryszard Rynkowski.

Fünf Mal waren Lieder mit den Texten von Cygan Sieger des Landesfestivals des Polnischen Liedes in der polnischen Stadt Opole (dt. Oppeln). Zu den Gewinnerliedern gehören:
1984 – „Jaka róża taki cierń”, aufgeführt von Edyta Geppert,
1989 – „Wypijmy za błędy”, aufgeführt von Ryszard Rynkowski,
1994 belegte das von Edyta Górniak aufgeführte Lied „To nie ja byłam Ewą“ den 2. Platz beim internationalem Musikwettbewerb ”Eurovision Song Contest” in Dublin.

2015 machte Cygan ein Comeback nach Opole, wo sein Lied „Wszystko ma swój czas”, vorgetragen von der Musikband „Perfekt“, den SuperJedynka 2015- Preis gewann. Gleichzeitig fand die Enthüllung des Sterns von Jacek Cygan auf der Allee der Stars des Opole-Festivals statt.

Zu seinem Werk gehören auch Kinderlieder. 10 Jahre lang moderierte er die Fernsehsendung „Dyskoteka Pana Jacka“. Er hat viele Kinderlieder in Zusammenarbeit mit u.a. Majka Jeżowska, Anna Jurksztowicz, Paweł Stasiak und jungen Sängern wie Magda Fronczewska oder Krzysztof Antkowiak, geschrieben. Das im Jahr 2011 vom Krakauer Verlag „Czerwony Konik“ herausgegebene Kinderbuch „Cyferki“, von Ola Woldańska-Płocińska, ist eine Fortsetzung seines künstlerischen Schaffens.

Bislang gibt es drei Bände mit Gedichten von Jacek Cygan: „Drobiazgi liryczne” / „Lyrische Kleinformen“/, Krakau 1995; „Ambulanza”, Warschau 2005; „Pies w tunelu” / „Ein Hund im Tunnel“ /, Warschau 2011. Für „Ambulanza” wurde er 2007 mit dem Jan-Twardowski-Literaturpreis ausgezeichnet. Die Gedichte aus dem Band ”Ambulanza” wurden in der Anthologie der italienischen Dichter ”Florilegio” in Florenz im Jahr 2008 veröffentlicht.

Jacek Cygan arbeitet seit über 20 Jahren mit Leopold Kozłowski zusammen. Gemeinsam haben sie zahlreiche Lieder geschrieben und sind Urheber der Bühne-Show „Rosinen mit Mandeln“, welche in Synagogen und Konzerthallen in ganz Polen und Europa aufgeführt wurde. Cygan hat zahlreiche alte jüdische Lieder aus dem Jiddischen ins Polnische übersetzt. Sie sind in der Anthologie ”Najpiękniejsze pieśni i piosenki żydowskie” im Jahr 2006 von dem Austeria Verlag, Krakau, herausgegeben.

2009 veröffentlichte der Austeria Verlag, Krakau das Buch ,Klezmer – Opowieść o życiu Leopolda Kozłowskiego – Kleinmana.” Das Buch wurde ins Deutsche übersetzt und erschien im Jahr 2012 unter dem Titel ”Der letzte Klezmer” im Metropol Verlag, Berlin.

Im Jahr 2012 übersetzte Cygan dreißig Lieder von Kazimierz Mordechaj Gebirtig, dem bekannten Schriftsteller des Krakauer Kazimierz Bezirk, aus dem Jiddischen. Diese wurden vom Austeria Verlag unter dem Titel ”Mordechaj Gebirtig „Bądź mi zdrów, Krakowie” / „Blajb gezunt mir, Kroke”, veröffentlicht.

Cygan übersetzte auch große poetisch-musikalische Werke, u.a. das Oratorium ”Messias” von G. F. Händel oder das Musical ”Notre Dame de Paris” von Luc Plamandon und Riccardo Cocciante.

Im Januar 2014 fand die Uraufführung Jacek Cygan´s Schauspiels „Kolacja z Gustavem Klimtem“ (dt.: „Abendessen mit Gustav Klimt“) unter der Regie von Krzysztof Jasiński in dem STU Theater in Krakau statt. Es spielen u.a. Schauspieler Małgorzata Foremniak, Piotr Polk und Ewa Porębska mit.

Im Oktober 2014 erschien das Buch von Jacek Cygan „Życie jest piosenką“ (dt.: „Das Leben ist ein Lied“), welches von dem Znak Verlag veröffentlicht wurde. Das Band umfasst 40 Texte von Liedern, sowie eine Beschreibung ihrer Entstehung.

Zur selben Zeit bereitete Cygan eine Bühnen-Show unter dem Titel ”CYGAN – Das Leben ist ein Lied” im Arnold Szyfman Theater in Warschau. Er ist sowohl Regisseur als auch Drehbuchautor dieser Show. Die Lieder werden von Joanna Trzepiecińska, Lidia Sadowa, Natalia Sikora, Szymon Kuśmider, Krzysztof Kwiatkowski, Andrzej Seweryn und dem Autoren selbst aufgeführt.

Das Stück „Abendessen mit Gustav Klimt” wurde ins Deutsche von Roman Frankl übersetzt. Am 21.Mai 2016 hatte es seine Erstaufführung im Theater Pygmalion in Wien unter dem Titel „Abendessen mit Gustav Klimt”. Nicolae Vladulescu hat diese Vortsellung auf die Bühne gebracht. Die Hauptrollen wurden von Geirun Tino, Madeilene Steinwender und Elisabeth Vanca gespielt.

Im April 2016 wurde im Verlag SENFKORN in Görlitz die Gedichtsammlung von Jacek Cygan unter dem Titel ” Zeit Reisen” in der Übersetzung von Dagmar Kraus mit dem Vorwort von Thomas Schultz herausgegeben.

Im Februar 2016 wurde im Verlag ZNAK das Buch von Jacek Cygan ” Schicksal, Glück, Zufall ” die Erzählungen, veröffentlicht. Die Publikation wurde durch die Fotos von Leszek Mądzik bereichert

Cygan wurde im Jahre 2014 mit der silbernen ”Kultur-Verdienst Medaille Gloria Artis” ausgezeichnet. Darüber hinaus hat Cygan den Orden des Lächelns, das einzige Ehrenzeichen von Kindern für Erwachsene, die sich weltweit besonders für das Wohl von Kindern und Jugendlichen engagiert haben, erhalten. Der Preis wurde von den Schülern der Grundschule Nr. 15 in Sosnowiec-Niwce, die Cygan als Kind besucht hatte, verliehen.

Im November 2014 beschloss der Stadtrat von Sosnowitz Jacek Cygan zum Ehrenbürger zu ernennen.

Biographie en Français

Jacek Cygan – poète, parolier, écrivain

Il est né le 6 juillet 1950 à Sosnowiec. Il a fréquenté l’Ecole primaire no 15 Stefan Żeromski à Sosnowiec-Niwka et ensuite Le Lycée Emilia Platter. Il est diplômé de la Faculté de Cybernétique de l’Académie Militaire Technique (WAT) à Varsovie.

Pendant ses études il a commercé à écrire les poèmes et les textes de chansons. Il trouve ses origines dans l’ambiance spécifique de la chanson estudiantine nommée « pays de la douceur ». Co-fondateur du groupe « Nasza Basia Kochana » avec lequel, en 1976, il a remporté le Festival de la chanson estudiantine à Cracovie. Il a écrit plus d’un millier de chansons en coopérant avec les meilleurs compositeurs et vocalistes polonais tels que Grażyna Łobaszewska, Edyta Geppert, Edyta Górniak, Maryla Rodowicz, Jerzy Filar, Seweryn Krajewski, Krzesimir Dębski, Włodzimierz Korcz, Andrzej Zaucha et Ryszard Rynkowski, entre autres. Les chansons dont il était parolier ont gagné cinq fois le Festival de la chanson polonaise de Opole, parmi lesquelles : « Jaka róża taki cierń » interprétée par Edyta Geppert en 1984 ou « Wypijmy za błędy » interprétée par Ryszard Rynkowski en 1989. En 1994 sa chanson « To nie ja byłam Ewą » chantée par Edyta Górniak a gagné IIème prix au Concours Eurovision de la chanson à Dublin. En 2015 Jacek Cygan est retourné à Opole où, durant 52ème édition du Festival national de la chanson polonaise, une chanson à lui intitulée « Wszystko ma swój czas » interprétée par le groupe PERFECT a gagné Super Jedynka 2015 et Super Przebój, deux prix les plus prestigieux du concours. C’est alors aussi que Jacek Cygan découvre son Etoile sur l’Allée des Etoiles de Opole.

Les chansons pour enfants sont un chapitre distinct dans l’œuvre de Jacek Cygan. Pendant dix ans il dirigeait un programme de télévision suivi des concerts « Dyskoteka Pana Jacka » (Discothèque de Monsieur Jack). Il a écrit des dizaines de chansons en coopérant avec Majka Jeżowska, Anna Jurksztowicz, Paweł Stasiak et d’autres jeunes vocalistes comme Magda Fronczewska ou Krzysztof Antkowiak. Le livre de Jacek Cygan intitulé « Cyferki » (Les Chiffres) lequel a paru en 2011 grâce à l’éditeur cracovien « Czerwony Konik » joliment illustré par Ola Wodańska-Płocińska est un prolongement naturel de cette activité.

Il a publié trois recueils de poésie : « Drobiazgi liryczne », édité par Oficyna Literacka, Kraków – 1995, „Ambulanza”, édité par Bonobo, Warszawa – 2005 et traduit en italien par Silvia Bruni ainsi que „Pies w tunelu” – Maison d’Edition Iskry, Warszawa – 2011. Pour le recueil „Ambulanza” il a reçu en 2007 le Prix Littéraire Jan Twardowski. Pour le volume „Pies w tunelu” il a reçu en 2012 le Prix Littéraire accordé par la Fondation Konstanty Ildefons Gałczyński appelé „Srebrny Kałamarz Hermenegildy Kociubińskiej” (Encrier d’argent de Hermenegilda Kociubińska). Les poèmes du recueil « Ambulanza” ont paru dans l’Anthologie des poètes italiens „Florilegio” publiée à Florence en 2008.

Depuis 20 ans il collabore avec Leopold Kozłowski avec qui il a écrit plusieurs chants originaux et créé un spectacle intitulé „Rodzynki z migdałami » (Les raisins aux amandes) présenté dans les synagogues et dans les salles de concert en Pologne et en Europe. Il a traduit de la langue yiddish des dizaines de vieux chants juifs. Ils ont paru dans l’Anthologie « Najpiękniejsze pieśni i piosenki żydowskie » (Les plus beaux chants et chansons juifs) – Maison d’édition Austeria, Kraków – 2006. En 2009 il a publié par Austeria à Cracovie le livre « Klezmer – Opowieść o życiu Leopolda Kozłowskiego – Kleinmana » (Klezmer – Histoire de la vie de Leopold Kozłowski – Kleinman). Ce livre a été traduit en allemand et publié en 2012 à Berlin par Metropol Verlag sous le titre « Der Letzte Klezmer ».

Jacek Cygan a traduit de la langue yiddish trente chansons d’un bard et poète cracovien le plus fameux, Kazimierz Mordechaj Gebirtig. Le livre avec ces traductions, intitulé Mordechaj Gebirtig « Bądź mi zdrów, Krakowie / Blajb gezunt mir, Kroke » a été publié par Austeria en 2012.

Jacek Cygan traduisait aussi les grands spectacles musicaux comme l’oratorio « Le Messie » de G. F. Haendel ou « Notre Dame de Paris » de Luc Plamondon et Richard Cocciante.

En janvier 2014 au Théâtre STU à Cracovie a eu lieu la première interprétation de la pièce de Jacek Cygan « Kolacja z Gustavem Klimtem » (Le diner avec Gustave Klimt) mise en scène par Krzysztof Jasiński et interprétée par Małgorzata Foremniak, Piotr Polk et Ewa Porębska.

En d’octobre 2014, la maison d’édition ZNAK a publié le livre de Jacek Cygan « Życie jest piosenką » (La vie est une chanson) qui contient 40 textes de chansons accompagnés des histoires de leur création.

En ce même mois, au Théâtre Polonais Arnold Szyfman à Varsovie, Jacek Cygan a monté un spectacle intitulé « CYGAN W POLSKIM – Życie jest piosenką » (Cygan au Théâtre Polonais – la vie est une chanson) dont il est metteur en scène et scénariste. Dans ce spectacle chantent de telles vedettes que : Joanna Trzepiecińska, Lidia Sadowa, Natalia Sikora, Krzysztof Kwiatkowski, Szymon Kuśmider, Andrzej Seweryn et l’auteur lui-même.

La pièce „Le diner avec Gustave Klimt”a été traduite en allemand par Roman Frankl. Elle a eu sa première sous le titre „Abendessen mit Gustav Klimt” le 21 mai 2016 au Théâtre Pygmalion à Vienne. Mise en scène de Nicolae Vladulescu, rôles principaux interprétaient : Geirun Tino, Madeilene Steinwender et Elisabeth Vanca.

En avril 2016 un recueil de poèmes de Jacek Cygan est apparu en allemand par l’Edition SENFKORN de Görlitz, intitulé ZEIT REISEN /Voyage dans le temps/ et traduit par Dagmara Kraus avec l’introduction de Thomas Schultz.

En février 2016 la Maison d’Edition Znak a publié un recueil des récits de Jacek Cygan „Przeznaczenie, traf, przypadek” /Le destin, le coup de chance, le hasard/. Cette publication a été enrichie des photographies de Leszek Mądzik.

Il a été décoré, en 2013, d’une Médaille d’argent „Mérité à la Culture Polonaise Gloria Artis”. Il est aussi Chevalier de l’Ordre du Sourire, la seule et unique décoration décernée par les enfants. Il l’a reçue à l’Ecole primaire no 15 à Sosnowiec – Niwka qu’il fréquentait étant enfant.

En novembre 2014, par une décision du Conseil municipal, Jacek Cygan a été honoré du titre de Citoyen d’honneur de la Ville de Sosnowiec.