Poezja

książka - Witraże książka - Boskie błędy książka - Drobiazgi liryczne książka - Ambulanza
Ambulanza pies w tunelu

Książki dla dzieci

książka - Cyferki książka - Moje piosenki dla dzieci

Proza

książka - Podręcznik obytego polaka książka - Klezmer książka - Klezmer / wersja niemiecka/ książka - Życie jest piosenką
książka - Przeznaczenie traf przypadek